Guangzhou Live: www.guangzhoulive.org
You You Gallery, Guangzhou, China, 2011